با تاریخچه سپندارمذگان و دلیل بزرگداشت این روز آشنا شوید

0
1999
تاریخچه سپندارمذگان به همراه تاریخ دقیق سپندارمدگان

سپندارمذگان یکی از جشن های قدیمی ایران است که به نوعی، ولنتاین ایرانی محسوب می شود و روز عشاق است. این روز در آیین های مختلف ایرانی به تعابیر گوناگونی وجود دارد اما در نهایت و واقعیت روز بزرگداشت زن و مادر و همچنین زمین است که مادر همه ما انسان هاست. سپندارمذگان، برابر است با پنجمین روز اسفندماه که همانطور که معلوم است، تنها چند روز پس از ولنتاین غربی است. در ادامه این مقاله با تاریخچه سپندارمذگان بیشتر آشنا شوید.

تاریخچه سپندارمذگان

تاریخچه سپندارمدگان از این قرار است که در زمان های قدیم، علاوه بر اینکه هر ماه، نام خاص خود را داشت، هر روز هم اسم خاصی داشت. برای مثال روز پنجم هر ماه “سپندارمزد” نام داشته است. هرروزی از ماه که نامش با نام همان ماه یکی می شد، جشنی برگزار می شد که سپندارمذگان نیز از این دسته جشن ها می باشد. لقب ملی زمین است و به معنای گستراننده، فروتن و مقدس می باشد. همچنین،  در فرهنگ ایران باستان، زمین نماد باروری بوده است؛ چراکه با تواضع و فروتنی زندگی را به زیستمندان هدیه می کند. به همین دلیل، اسپندگان را به عنوان نماد مادر و باروری می پنداشتند.

ابوریحان بیرونی عقیده داشت که “اسفندارمذ” حامی و نگهبان زنان شوهر دوست و درستکار بوده است. از همین رو این روز، به عنوان عید زنان به شمار می رفت و مردان به زنان هدیه می دانند.

تاریخ دقیق سپندارمذگان

تقویم ایرانی چندین و چندبار دستخوش تغییراتی شده است و به همین دلیل است که برخی افراد روز سپندارمذگان را به اشتباه جشن می گیرند. در زمان ابوریحان بیرونی، ۶ ماه اول سال نیز ۳۰ روزه بوده؛ اما با گذشت زمان ۶ روز به ماه های اول سال اضافه شد. به همین دلیل برخی افراد جشن سپندارمذگان را نیز به ۶ روز جلوتر موکول می کنند که این کار اشتباه است. همانطور قبل تر گفته شد، این جشن همانطور که از اسمش پیداست باید در روز پنجم اسفند ماه برگزار شود و جالب است که این روز، تنها چند روز پس از ولنتاین غربی می باشد.

تبلیغات

پاسخ دادن

نظر خود را وارد کتید
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید