زندگی سرشار از پستی و بلندی، سختی و آسانی ست.همه افراد در زندگی خود روزهای خوب و بد را به نوعی تجربه خواهند کرد. گاهی زندگی سرشار از عشق و خوبی ست و به نوعی همه چیز بر وفق مراد شماست و گاهی نیز زندگی روی سخت و دشوارش را نشان تان میدهد. اما به هیچ عنوان نباید ناامید شوید و تسلیم شوید. برای اینکه در بدترین شرایط هم، زندگی خوبی داشته باشید، باید تمامی انرژی های منفی را از خودتان دور کنید و از نو زندگیتان را بسازید.
همیشه سعی کنید بدی ها را فراموش کنید و از کسی کینه به دل نگیرید. از همین امروز سعی کنید کینه های کهنه را از دلتان دور بریزید وبه دست فراموشی بسپارید.
اگر در هر زمان از زندگی تان دچار تنش های مالی و اقتصادی شدید، امیدتان را ازدست ندهید و بر تلاش خود بیفزایید.

همیشه سعی کنید بدی ها را فراموش کنید و از کسی کینه به دل نگیرید. از همین امروز سعی کنید کینه های کهنه را از دلتان دور بریزید وبه دست فراموشی بسپارید.

سعی کنید در زندگی خود را با کسی مقایسه نکنید. مقایسه کردن خود با افرادی که از شما به هر نحوی پایین تر هستند، به شما اعتماد به نفسی کاذب و دروغین میدهد که گاه همین اعتماد به نفس شما را از تلاش بیشتر برای زندگی باز می دارد. همچنین اگر بخواهید مدام خودتان را با کسی که از هر نظری حتی کمی از شما بالاتر است مقایسه کنید هم، به مرور دچار افسردگی خواهید شد. پس مقایسه کردن را به طور کل کنار بگذارید.

 

 

همیشه به یاد داشته باشید که زندگی مسابقه نیست. ممکن است هر موقعیت و اتفاقی برای هر فردی در زمان هایی مختلف اتفاق افتد و حتی ممکن است بعضی موقعیت ها هیچگاه برای بعضی افراد اتفاق نیفتد. پس برای رخ دادن بعضی اتفاقات در زندگی تان، خیلی عجول نباشید و اجازه دهید هر چیز در زمان و مکان مناسب خودش رخ دهد.

گذشته ها را فراموش کنید و ذهنتان را از هرگونه اتفاق بد و ناراحت کننده خالی کنید و به امید فرداهای روشن تر و زندگی دلخواهتان باشید.

این خوب است که ما اشتباهات و نقص های اخلاقی دیگران را جستجو کنیم و در نظر داشته باشیم؛ اما همیشه هم به دنبال اشتباهات و کم و کاستی ها نباشید. چون این کار باعث می شود از افراد خیلی زود ناامید شوید و خوبی هایشان را هم نادیده بگیرید. سعی کنید جنبه های مثبت افراد را هم مدنظر داشته باشید و با دید مثبت تری به اطرافیانتان نگاه کنید.
خاطرات بد گذشته، تنها موجب ناراحتی و عصبانیت شما می شود. در حالی که هیچ کاری از شما ساخته نیست. پس گذشته ها را فراموش کنید و ذهنتان را از هرگونه اتفاق بد و ناراحت کننده خالی کنید و به امید فرداهای روشن تر و زندگی دلخواهتان باشید.
پس اگر مواردی که ذکر شد را رعایت کنید و زندگی را سختتر و دشوار تر از چیزی که هست نگیرید، آرامشی در دلتان به وجود می آید که از بین رفتنی نیست و زندگی برایتان آسان می شود.