می توان گفت چشم ها از نظر زیبایی مهم ترین اعضای صورت هستند و باید در آرایش کردن به آنها توجه ویژه ای داشت. اینکه بتوانید چشمانتان را با آرایش و بعضی ترفندهای ساده، بزرگ تر و درشت تر از حالت عادی آن نشان دهید، مستلزم رعایت بعضی نکات ساده اما مهم و کاربردی آرایشی ست که ما در این مقاله برایتان جمع آوری کرده ایم.

فرم مژه ها

استفاده از فر مژه حالت و حجم زیبایی به چشمانتان داده و آن ها را بزرگتر نشان می دهد. سپس تمیز و بادقت ریمل بزنید. استفاده از مژه مصنوعی خصوصاً نوع دانه ای آن چشمانتان را بسیار بزرگتر و پهن تر نشان می دهد. بهتر است به مژه های پائینی ریمل نزنید چراکه باعث می شود چشمانتان رو به پائین متمایل شود. ولی اگر احساس کردید که چشمانتان بی روح شده، با مداد مشکی، کمی به آن رنگ دهید.

سایه سفید

برای اینکه چشمانی بزرگتر و درشت تر داشته باشید، از سایه سفید استفاده کنید. از مداد یا سایه سفید کمک بگیرید و گوشه های داخلی چشمانتان را سفید کنید. روشن بودن گوشه های داخلی چشم ها، موجب می شود چشمانتان بزرگتر و درشت تر از حالت طبیعی به نظر آید و به نوعی چشمانتان آهویی شود.

بازی با رنگ ها

برای انتخاب رنگ سایه موارد مختلفی مثل رنگ چشم و پوست و مویتان را مدنظر داشته باشید. پیشنهاد می شود در آرایش چشمتان از دو رنگ مختلف استفاده کنید. خصوصاً انتخاب دو رنگ در تناژ رنگی روشن بهتر و هوشمندانه تر است. زیرا باعث می شود چشمانتان بزرگ تر و کشیده تر به نظر رسد.

خط چشم

کشیدن خط چشم به سلیقه شما ارتباط زیادی دارد اما توجه داشته باشید که هر خط چشمی نمی تواند چشمانتان را درشت و زیبا نشان دهد. بلکه گاهی خط چشم بد زدن، می تواند چشم های شما را کوچکتر از حد واقعی نشان دهد. برای قسمت پائین چشمتان، از خط چشم نیمه استفاده کنید و به سرتاسر چشمتان خط چشم نزنید. چراکه این کار، چشمان شما را کمی سرپائین نشان خواهد داد.

امتداد چشم

زمانی که از سایه یا خط چشم استفاده می کنید و قصد دارید چشم هایتان را بزرگتر از حالت طبیعی آن نشان دهید، دنباله ی سایه یا خط چشم را تا خط بالای پلک ادامه دهید. این حالت سبب می شود که چشمانتان درشت تر به نظر برسد و فضای بزرگتر وبازتری ایجاد شود. عدم توجه به این نکته، می تواند چشمان شما را حتی از حالت نرمال، کوچکتر نشان دهد.

[td_smart_list_end]