توضیحات

کیف ریموژ بگ، قابل استفاده بعنوان کیف دوشی و کیف کمری،دارای رنگ بندی متنوع ،آویز زنجیری و بند چرمی، مناسب برای استیال های روزانه