توضیحات

کیف جدید و جذاب ریموژ بگ با قابلیت تبدیل به دستی و دوشی در رنگ های مختلف مناسب برای میهمانی ها و استفاده