توضیحات

کیف شیک زنانه ریموژ بگ به صورت دستی و دوشی استفاده می شود که مناسب زنان خاص و استایل های متفاوت می باشد