توضیحات

کیف بسیار خاص و پرطرفدار مناسب ترین گزینه برای مهمانی ها دارای یک بند کوتاه برای استفاده دستی و یک بند بلند چرمی برای استفاده به صورت دوشی